Raportointi

Etenkin monissa TKI-hankkeissa videolla rapaortoiminen on tullut osaksi totuttuja tapoja. Videolla pystytään erityisesti visualisoimaan haluttu teoria todella monipuolisesti, samalla kerätty tai tutkittu informaatio on helposti markkinoitavassa muodossa käyttäjälle!

Liikuttaako jatkohanke.
Liikuttaako jatkohanke.

Joukkuemailapelien taitoharjoittelualustan anturi- ja datankeräysteknologian kehittäminen.
Kiertotalousosaamista Päijät-Hämeeseen – LAMKgreen.
Back to Top